ofiarodawcom

Konto Delegatury w Polsce:

Prowincja Misjonarzy Oblatów M. N.

 Delegatura Prowincjalna na Ukrainie

   Ul. Ostatnia 14

60-102 Poznań, POLAND

Bank:  PEKAO SA II o/Poznań

          61-767 Poznań,ul. Masztalarska 8a

SWIFT CODE: PKOPPLPW

Nr konta: 64124017631111000018132416 (PLN)

               69124017631978000018132432 (EUR)

               77124017631787000018132429 (USD)

 

z dopiskiem DLA TYWROWA!

Bardzo dziękujemy wszystkim ofiarodawcom za pomoc w odbudowie

naszego kościoła